Meer over EATHOME

Bepalingen en voorwaarden

Bepalingen en voorwaarden

Bepalingen en voorwaarden

Over Eathome.nl

Indien u bij Eathome.nl bestelt, worden deze bestellingen doorgegeven aan het bezorgrestaurant van uw keuze. Eathome.nl fungeert enkel als intermediair in deze handeling. De werkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een bezorgrestaurant met het bezorgrestaurant in uw keuze gesloten. Eathome.nl is geen partij in deze overeenkomst daar wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een bezorgrestaurant. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Eathome.nl is beperkt tot het overdragen van de bestelling aan het desbetreffende bezorgrestaurants. 

Privacy Statement

Eathome.nl gaat als platform voor online eten bestellen zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen, behalve aan instanties aangaande uw online IDEAL betalingen. Eathome.nl conformeert zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop. 

Persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@eathome.nl 

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

U gaat als consument een leveringsovereenkomst aan met het bezorgrestaurant waar u de bestelling geplaatst heeft, hiermee verwijzen wij ook naar de leveringsvoorwaarden voor het Bedrijfsschap Horeca. 

Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. Eathome.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commercile doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan het bezorgrestaurant waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. 

Relatie tot de vermelde restaurants en derden

Als u bij Eathome.nl. bestelt geven wij uw bestelling na ontvangst van uw betaling rechtstreeks door aan het restaurant van uw keuze. Indien ons duidelijk wordt dat er om wat voor reden dan ook niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. Zoals eerder uitgelegd is Eathome.nl enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een het bij ons aangesloten restaurant in kwestie gesloten. Eathome.nl is geen partij in deze overeenkomst daar wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een bezorgrestaurant. De verantwoordelijkheid van Eathome.nl beperkt zich tot het overdragen van de bestelling en de online betaling aan het restaurant. 

Klachtenafhandeling

Eathome.nl is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van de bij ons aangesloten restaurants. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen bezorgrestaurants en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op info@eathome.nl . 

Ongewenste mail

Eathome.nl verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen. Wij nemen geen verantwoording aangaande verstuurde e-mails van de bij ons aangesloten ondernemingen. Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens stuur ons een email en wij nemen contact met u op (info@eathome.nl ). 

Cookies

Net als andere webwinkel applicaties maken ook wij gebruik van een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken en het bestellen ook in de toekomst voor u makkelijker te maken. 

Juisheid van prijzen

Eathome.nl doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt, het zou kunnen voorkomen dat door allerlei, externe, invloeden dat de prijzen niet correct zijn. Eathome.nl noch het restaurant waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het zeer op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@eathome.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan. 

Intellectueel eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Eathome.nl enig onderdeel van Eathome.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@eathome.nl aanvraag daartoe indienen. 

Aansprakelijkheid

Eathome.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het Nietzsche functioneren van de website en haar partners om deze dienstverlening mogelijk te maken. Eat home.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands